De 4 sturingsvariabelen als basis voor complexe veranderingen (NL)

, ,
Hoe komt het toch dat als een organisatie wil veranderen, en daarmee de medewerkers die er werken, dit vaak zo moeizaam verloopt? Is 'veranderen' van organisaties en medewerkers eigenlijk wel mogelijk?

The 4 variables as a basis for steering change

, ,
How does it happen that when an organisation intends to change, and with that its employees, that this is often so difficult? Is ‘changing’ an organisation and its employees possible?

Boven en onderstroom (NL)

,
Om effectief leiderschap te vertonen is het noodzakelijk dat een ieder leert om meervoudig naar de werkelijkheid te kijken. Het is hiervoor gewenst om meer brillen tot je beschikking te hebben om naar die werkelijkheid te kijken.

Upper- and Undertow

, ,
In order to show effective leadership skills, it is essential that everyone learns to look at the reality in a multiple way. In this respect, it is desirable to have several pairs of glasses available to look at the reality.

Læf

In ieder mens schuilen drijvende krachten. Je zou ze drijfveren kunnen noemen. Vaak een onzichtbare hand die je brengt in situaties waarin je je nooit zou hebben gezien.

Crisis en Vertrouwen

,
Vertrouwen is gebaseerd op integriteit, op het feit dat je van binnen uit weet wat goed en niet goed is. Niet de regels van het systeem bepalen dat.

Bringing Life to Organizational Change-Margaret Wheatley

,
"If organizations behave like living systems, the following description of change should sound familiar: Some part of the system (the system can be any size - an organization, a community, a team, a nation) notices something.

Komen we er ooit uit?

, ,
De meeste communicatieprofessionals zijn geen partij voor de echte macht in organisaties. Managers zijn te aardig en te vriendelijk. De echte macht heeft geen boodschap aan ‘begripvol’.