Kies de Audit waarmee u uw doelstellingen gaat bereiken

Meten is Weten. Doelstellingen bereiken begint met duidelijkheid over de uitgangspositie. Zo is het om een strategie te kunnen bepalen van belang te weten waar u staat. Dan is een audit noodzakelijk.

MMO is gespecialiseerd in het afnemen van audits voor teams en organisaties. Onze prijsstellingen zijn zeer concurrerend. Door te meten kunt u nagaan of het door u geïnvesteerde vermogen juist wordt besteed. Bij iedere audit ontvangt u een gedegen rapportage en specifieke analyse. Deze wordt in een gesprek met u van 2 uur uitgebreid besproken en toegelicht. Alle metingen worden elektronisch verricht, enkel een internet verbinding is vereist.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Basic Audit

249000eenmalig
 • Audit met rapportage

Audits voor inzicht  in uw organisatie

Basic

2490,-eenmalig
 • Leiderschapsmeting
 •  – 
 •  – 
 •  – 

Standard

4450,-eenmalig
 • Leiderschapsmeting
 • Cultuurmeting
 •  – 
 •  – 

Professional

6450,-eenmalig
 • Leiderschapsmeting
 • Cultuurmeting
 • Vertrouwenmeting
 •  – 

Gold

8850,-eenmalig
 • Leiderschapsmeting
 • Cultuurmeting
 • Vertrouwenmeting
 • Engagement meting

Achiever

3950,-quarterly
 • Leiderschapsmeting
 • Cultuurmeting
 • Vertrouwenmeting
 • Engagement meting

Wat houden de diverse metingen in

 • De Leiderschap meting maakt duidelijk of de leiderschapsstijl die wordt gehanteerd past bij de gekozen strategie, of er eenduidigheid is met betrekking tot de leiderschapsstijl en de uitoefening daarvan door het management en of er voldoende wordt gestuurd op leiderschap.

 • De Cultuur meting helpt directeuren, managers, organisatieadviseurs, veranderconsultants, HR-professionals, P&O-afdelingen, MBA- en bedrijfskundestudenten bij het meten en managen van cultuur en daarmee visie, strategie, veranderingen, leiderschap, competenties en dus resultaten. Inkopers gebruiken de Cultuurmeting om bij aanbestedingen de best passende partner te vinden. De Cultuurmeting is een praktische meting van organisatiecultuur, ontwikkeld en gevalideerd door de professoren Cameron & Quinn. Het is door meer dan 10.000 organisaties wereldwijd gebruikt.

 • De Vertrouwen meting geeft inzicht in het vertrouwen van medewerkers in uw bedrijf. De meting vindt op diverse gebieden plaats ((integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten) en is gebaseerd op vragen van Stephen Covey en die door de Harvard Business School zijn gevalideerd.

 • De Engagement meting brengt de betrokkenheid van uw medewerkers bij uw visie, missie, doelstellingen en resultaten in beeld. Het is aangetoond dat medewerkers die meer betrokken zijn bij uw organisatie(-doelstellingen) significant hogere resultaten behalen. Bij top performers is zelfs meer dan 60% van de medewerkers echt geëngageerd. Uit onderzoek blijkt dat dat bij de meeste organisaties slechts 27% van de medewerkers gepassioneerd aan het werk is.

Krijg inzicht waar u staat. En waar u heen wilt.

Neem contact met me op voor meer informatie