Googles zoektocht naar het perfecte team

, ,
Googles zoektocht naar het perfecte team. Slimmer, sneller, beter. Waarom zijn sommige teams succesvol en falen andere hopeloos? Internetgigant Google zocht het uit en komt met verrassende conclusies. Waarom psychologische veiligheid de basis is van een succesvol team.

The A4 leadership model- Menno Molendijk

, , ,
Organisations are always trying to improve their performance. To be able to achieve this, organisations are prepared to implement far-reaching changes. Today’s world is characterised by the continuing intensification of competitive pressures.

Feminine & Masculine Energy

, ,
De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung, (1875-1961) heeft onderzoek verricht met zijn concept van anima en animus. Zijn stelling is dat elke vrouw een mannelijke kant heeft, de animus, en elke man een vrouwelijke kant, de anima.

De 4 sturingsvariabelen als basis voor complexe veranderingen (NL)

, ,
Hoe komt het toch dat als een organisatie wil veranderen, en daarmee de medewerkers die er werken, dit vaak zo moeizaam verloopt? Is 'veranderen' van organisaties en medewerkers eigenlijk wel mogelijk?

The 4 variables as a basis for steering change

, ,
How does it happen that when an organisation intends to change, and with that its employees, that this is often so difficult? Is ‘changing’ an organisation and its employees possible?

Boven en onderstroom (NL)

,
Om effectief leiderschap te vertonen is het noodzakelijk dat een ieder leert om meervoudig naar de werkelijkheid te kijken. Het is hiervoor gewenst om meer brillen tot je beschikking te hebben om naar die werkelijkheid te kijken.

Upper- and Undertow

, ,
In order to show effective leadership skills, it is essential that everyone learns to look at the reality in a multiple way. In this respect, it is desirable to have several pairs of glasses available to look at the reality.

Theory U- Scharmer c.s.

, ,
Dit boek is een opvolger en verdieping van Presencing dat al enige jaren terug gepubliceerd werd. Het woord Presencing is een samenvoeging van "presence" (aanwezigheid) en "sensing" (gewaarwording). In Theorie U introduceert Scharmer de theorie en praktijk van het U-proces, dat gebaseerd is op dit Presencing.

TOP 20+ ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT PITFALLS- Torben Rick

, ,
Leaders are confronted with an increasing rate of change and complexity and need to find ways to deal with it. Leading a company through change has become different from how it was ten to twenty years ago. Without foresight and preparation, organizations succumb to pitfalls that are typically foreseeable and avoidable.

Crisis en Vertrouwen

,
Vertrouwen is gebaseerd op integriteit, op het feit dat je van binnen uit weet wat goed en niet goed is. Niet de regels van het systeem bepalen dat.

Accepting paradox

,
Menno: Does a paradox exist? To me it seems that a paradox is a logical outcome of the thinking-process in which there is a in congruency in thoughts, beliefs, experiences and so on.

Komen we er ooit uit?

, ,
De meeste communicatieprofessionals zijn geen partij voor de echte macht in organisaties. Managers zijn te aardig en te vriendelijk. De echte macht heeft geen boodschap aan ‘begripvol’.

Deel en geheel

, ,
'We gaan het in onderdelen uitvoeren', is een uitspraak die ik vaak hoor als het gaat om de uitvoering van een plan.

Steentje of stoeptegel

,
Het blijkt dat veel directieleden op zoek zijn naar verbetering van de samenwerking. Samenwerking tussen afdelingen, teams en collega's onderling.

Verboden voor gewoon

,
'Dat moet je gewoon doen', is een veelgehoorde uitspraak. Vaak zegt iemand dat tegen een ander om deze positief en opbeurend aan te sporen om iets op te pakken of uit te voeren.