MennoMolendijk

The A4 leadership model- Menno Molendijk

, , ,
Organisations are always trying to improve their performance. To be able to achieve this, organisations are prepared to implement far-reaching changes. Today’s world is characterised by the continuing intensification of competitive pressures.

Leiderschap op een A4

, ,
In dit boek combineert hij op een vlotte en handzame manier praktijkvoorbeelden met wetenschappelijke inzichten en oosterse en westerse filosofieën. Aan de hand van vier A’s kan je leiderschap direct in praktijk brengen en voelen.

Daring Greatly-Brené Brown

, ,
In her book Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead, Brené Brown refers to the Daring Greatly Leadership Manifesto.

The 7 habits of highly effective people

,
Complaining and blaming others. It is always 'the boss' or 'the irritating colleague'. But not according to management guru Stephen Covey. Get rid of the blame culture! Read 'The 7 habits of highly effective people'on leadership.

De 4 sturingsvariabelen als basis voor complexe veranderingen (NL)

, ,
Hoe komt het toch dat als een organisatie wil veranderen, en daarmee de medewerkers die er werken, dit vaak zo moeizaam verloopt? Is 'veranderen' van organisaties en medewerkers eigenlijk wel mogelijk?

The 4 variables as a basis for steering change

, ,
How does it happen that when an organisation intends to change, and with that its employees, that this is often so difficult? Is ‘changing’ an organisation and its employees possible?

Upper- and Undertow

, ,
In order to show effective leadership skills, it is essential that everyone learns to look at the reality in a multiple way. In this respect, it is desirable to have several pairs of glasses available to look at the reality.

TOP 20+ ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT PITFALLS- Torben Rick

, ,
Leaders are confronted with an increasing rate of change and complexity and need to find ways to deal with it. Leading a company through change has become different from how it was ten to twenty years ago. Without foresight and preparation, organizations succumb to pitfalls that are typically foreseeable and avoidable.

Komen we er ooit uit?

, ,
De meeste communicatieprofessionals zijn geen partij voor de echte macht in organisaties. Managers zijn te aardig en te vriendelijk. De echte macht heeft geen boodschap aan ‘begripvol’.

Steentje of stoeptegel

,
Het blijkt dat veel directieleden op zoek zijn naar verbetering van de samenwerking. Samenwerking tussen afdelingen, teams en collega's onderling.

Dat gaan we gewoon doen

,
Het grootste probleem van deze tijd is de kloof tussen beleid en uitvoering. Prachtige plannen worden gemaakt die vervolgens veelal in de prullenbak belanden, slecht of veel te laat worden uitgevoerd.

Ronde Tafel

,
Gisteren een ronde tafel diner gehouden. Was een erg inspirerende avond. Met ongeveer 10 bijzondere relaties van me van gedachten gewisseld over thema's die spelen in bedrijven. Het blijkt iedere keer weer dicht tegen leiderschap, betrokkenheid, motivatie en iets van spiritualiteit te liggen.