Join us2018-11-19T17:27:27+00:00

Join MennoMolendijk

Op zoek naar een volgende stap in je carrière? Op zoek naar inspirerende collega’s? Behoefte om als zelfstandige professional je ondernemerschap op het gebied van Leiderschap en Change verder in te vullen?

Heb je een academische achtergrond en aantoonbare kennis en ervaring binnen onze kennisvelden? Ben je een voorbeeld op jouw vakgebied? Ben je in staat leiding te geven aan een team van professionals? Heb je bewezen commerciële vaardigheden die tot succes leiden? Wil je je ondernemerschap verder ontwikkelen en delen met een enthousiast en professioneel team? Wij zijn op zoek naar excellente partners die als zelfstandige professional resultaatverantwoordelijkheid willen dragen.

MennoMolendijk is de company op het gebied van Leiderschap en (cultuur-)veranderingsprocessen, gespecialiseerd in het initiëren en begeleiden van complexe (gedrags-) verandertrajecten met een koppeling naar financiële borging. MennoMolendijk bestaat sinds 1996 en heeft sindsdien meer dan zeshonderd opdrachten uitgevoerd bij ruim tweehonderd organisaties. De klantenkring bestaat voor een belangrijk deel uit grote (inter-) nationale organisaties. In onze klantenkring bevinden zich meerdere overheidsinstellingen.

Wat ons bindt is ons gedachtegoed en de drive om binnen organisaties een beweging te creëren die laat zien dat het anders kan. We onderscheiden ons door een inspirerende én zakelijke cultuur waarbij we werken vanuit zowel (westerse) theorieën over leiderschap, management en change als (oosterse) filosofische stromingen, spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling.

Onze professionals hebben minimaal 15 jaar ervaring en kennis opgedaan in het bedrijfsleven. Zij hebben vrijwel zonder uitzondering ruime management ervaring op senior niveau. Hiermee wordt de aansluiting op de praktijk gewaarborgd en koppelen we academische inzichten en modellen aan moderne pragmatiek. Daarnaast delen we een bepaalde levens- en werkhouding. Wat onze professionals in hun werkwijze uniek maakt, is dat zij in het behalen van meetbare resultaten de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van bedrijfsvoering combineren.

We geloven niet in een ‘one size fits all’, wel in de combinatie van talent, resultaatgerichte energie en teamwork. We leveren excellente dienstverlening en verwachten van elkaar dat een ieder zijn bijdrage hieraan ten volle levert. Ons gedachtegoed levert de principes en overtuigingen waarop we elkaar aanspreken, ‘practice what you preach’. We geloven heilig in onderlinge verbondenheid en nemen verantwoordelijkheid voor elkaar bij het ontwikkelen van bewustzijn en leiderschap, zowel bij onszelf als bij onze klanten. Leren en plezier staan voorop, in combinatie met een zakelijke, directe en professionele cultuur. We bieden je een merk, reputatie, marketing en een trackrecord waaruit geput kan worden, kennis, materialen, formats en modellen op ons intranet, ICT tools en ondersteuning in de ruimste zin van het woord, een team van professionals waarmee je werkt in sales en projecten, maandelijkse Academies en veel inspiratie.

Wij zijn op zoek naar inspirerende en stevige persoonlijkheden. We verwachten van je dat je bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen. Je omarmt ons gedachtegoed, hebt ervaring inclusief een aantoonbaar trackrecord, bent zelfbewust en levert impact. Je bent verantwoordelijk voor eigen sales en omzet, committeert jezelf voor een afgesproken tijdsperiode en communiceert op sociale media je verbondenheid met MennoMolendijk.

Als bovenstaande je aan spreekt, zijn we geïnteresseerd hoe jij ons van dienst kan zijn. Mail kort je motivatie en CV naar [email protected].

Download hier als dank het eerste boek van Menno Molendijk, genomineerd geweest voor Management Boek van het jaar 2013:

Boek Leiderschap op een A4-tje-Menno Molendijk 2012 ISBN 978 94 005 0136 2

Adress

WTC | H-toren
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)20 799 79 84
F +31(0)20 799 78 01

Hal H_toren