RESULTAAT

 • Ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap
 • Leiderschap in lijn met strategische ambities
 • Slagvaardige, wendbare en weerbare cultuur
 • Een organisatie waarbij de som meer is dan individuele talenten
 • Toets- en merkbaar in de buitenwereld

VOOR WIE

Wij ontwikkelen leiders die in staat zijn plannen uit te voeren, bij te stellen en anderen hieraan te verbinden. Door vanuit een intrinsieke motivatie en drive energie aan te boren en belemmeringen en overtuigingen weg te halen. Door de nadruk te leggen op wat wel goed gaat en wat wellicht beter kan. Leiders die op een authentieke wijze in staat zijn om anderen mee te nemen in een transformatie die bijdraagt aan groei en geluk.

INHOUD

 • Opstellen Plan van Aanpak, Project Start up, onderlinge taak en rolverdeling.
 • Interview met leiders op basis van DISC, vragenlijsten, diepte-interviews en Quinn.
 • Een werkconferentie waarbij op een interactieve manier, met behulp van appreciative inquiry en dialoogtechnieken uitkomsten en belevingen worden gedeeld. Boven- en onderstroom worden verbonden. Output is een Roadmap To Change waarop een ieder sturing kan geven en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar bijdrage.
 • Het Personal Leadership-onderdeel is er op gericht om de leiderschapskwaliteiten en –vaardigheden naar een volgend niveau te brengen. Met als resultaat een leider die zich bewust is van en verbonden is met zijn/haar bron en die van de organisatie en daardoor anders omgaat met het resultaat en de processen. In het deze module staan leren, beleven, doen, reflecteren, interacteren, doorbreken, inzien, ervaringen opdoen voorop. Situaties worden gecreëerd die een diepe ervaring achterlaten door inbreng van diverse leervormen en -situaties. Een koppeling vindt plaats met de dagelijkse praktijk.
 • Winning teams at work biedt medewerkers en managers een kans weer bewust te worden van de eigen kracht en voorziet in een directe bijdrage aan de organisatieresultaten. Langs de lijn van de inhoud werken de teams aan leiderschap en verbeteringen op het gebied van bedrijfsvoering en klantrelaties.
 • De coördinatie van het leadership framework ligt in handen van MMO. Wij zijn onder meer regisseur van de uitvoering van het programma, realiseren doelstellingen binnen de vastgestelde overeenkomst, leveren de inhoudelijke bijdrage aan programma-onderdelen, leveren voldoende capaciteit voor de uitvoering van het programma, signaleren en rapporteren met betrekking tot alignement van programma-onderdelen met de strategie en stemmen periodiek met u af over voortgang en resultaat.

OPZET

Persoonlijkheidstest, Persoonlijke Intake, 4-8 dagen (training), 2-4 keer persoonlijke coaching. Praktijkprojecten. Doorlooptijd 6-9 maanden.

 • Leerdoelen

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Inzicht in jezelf en anderen
  • Slagvaardiger zijn
  • Minder stress
  • Leiding nemen en ontvangen
  • Uit je patroon
 • Onderwerpen

  • Leerdoelen
  • Biografisch Zelfonderzoek
  • Motivatiekaart
  • Persoonlijkheidstest
  • A4-Leiderschap
  • Dialoog en relaties
  • Waarden hiërarchie
  • Boven- en Onderstroom
  • Verandermanagement
  • Teamdynamiek en –fasen
  • Cirkel van Invloed
  • Conflicthantering.
  • Omgang met weerstand
  • Energie en stress
  • Communicatie
  • Hoofd, Hart, Handen
  • Inspiratie en transpiratie.
 • Opzet

  • Test en Training
  • Persoonlijke Coaching
  • Journal
  • Peer-to-peer coaching
  • e-learning
  • Praktijkopdrachten.
Ja ik wil meer informatie ontvangen!