Ons gedachtegoed creëert een mindshift en een hefboom voor verandering

Wij ontwikkelen, begeleiden en versnellen succesvolle cultuur- en organisatie veranderingen. Dit doen we door concrete inhoudelijke thema’s uit de dagelijkse praktijk aan te grijpen om de motor van de verandering op gang te brengen. Transformaties zijn alleen dan succesvol als zij door het gedrag van medewerkers zowel binnen als buiten de organisatie merk- en voelbaar zijn.

Hoe we het doen; onze software.

 1. We bouwen de brug terwijl we er over lopen;
  We plannen niet alles meer in een blauwdruk. We weten waar we heen gaan, hebben een doel en kijken iedere keer flexibel wat nodig is om dat doel te bereiken.
 1. Langs de weg van de inhoud werken aan veranderingen;
  We grijpen concrete inhoudelijke thema’s aan om de motor van de verandering op gang te brengen. Alles draait om de dagelijkse praktijk. Veranderingen moeten dus ook effectief aangestuurd en geïmplementeerd worden.
 1. We onderscheiden boven- en onderstroom als legitieme stromen;
  De bovenstroom is zichtbaar: missie, marketinguitingen, (management-)gedrag, procedures, processen en systemen als onderdeel van de bedrijfsvoering. In de onderstroom herkennen we zaken als ‘vertrouwen, trots, plezier’, maar ook ‘scepsis’ of ‘berusting’. Herkenning van en verbinding tussen onder- en bovenstroom is essentieel om te (kunnen) veranderen.
 1. Van binnen naar buiten, vanuit invloed en verantwoordelijkheid;
  De focus ligt op zaken die binnen de eigen invloedssfeer liggen en dus wél kunnen. Leiderschap, wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking wordt zichtbaar in de mate waarin men collega’s vraagt behulpzaam te zijn vanuit hun eigen invloed.
[/fusion_builder_column_inner]

Vaardigheden

Co-creatie 90
Samenwerken 95
Strategische executie 85
Resultaatgericht 75

Onze klanten