Leiderschap

Wij faciliteren leiderschaps- en managementontwikkeling om teams,  hun individuele leden en organisaties naar een nieuw ambitieniveau te brengen. Door vanuit een intrinsieke motivatie en drive energie aan te boren en belemmeringen en overtuigingen weg te halen, ontwikkelen wij leiders die in staat zijn plannen uit te voeren, bij te stellen en anderen hieraan te verbinden.

Leiding geven aan anderen begint met de kunst leiding te geven aan jezelf, dat wil zeggen persoonlijk leiderschap vanuit eigen kracht, authenticiteit en zelfinzicht (inside-out). Zowel voor leidinggevenden, managers als professionals is persoonlijk leiderschap daarom van belang. In persoonlijk leiderschap richten we ons dan ook  op persoonlijke keuzes, waarden, blokkades en effectiviteit.

Commercieel Leiderschap (outside-in) is het vermogen om vanuit visie en strategie van het bedrijf commercieel leiding en invulling te geven aan de ambitie de klant service van topkwaliteit te verlenen. En deze ambitie over te dragen op medewerkers door hen te inspireren en een cultuur te creëren waar iedereen verantwoordelijk is voor de commerciële resultaten.

Ons Leadership Framework richt zich zowel op de persoonlijke- als organisatieontwikkeling. Het framework is modulair op te bouwen. Naar gelang de specifieke vraag, stellen we in samenspraak met u een passend framework op.

Leiderschapsintrumenten

Onze MD trajecten koppelen leiderschapsontwikkeling aan strategische ambities. De ontwikkeling is gericht op meet- en zichtbare prestaties. Fun en function wisselen elkaar af.
Leiderschapsontwikkeling start bij jezelf. Ons inside-out model richt zich op het ontwikkelen van leiders die zichzelf, teams en organisaties mee kunnen nemen in de eisen die onze tijd stelt.
Het TOP programma is gericht op het vergroten van weerbaarheid en wendbaarheid van (internationale-) teams en zijn individuele leden. Elementen van Lean, Scrum en Agile komen hierbij aan bod.
Deze leergang is voor harde werkers die zich geconfronteerd zien met hoge eisen, lastige keuzes, vele taken en verantwoordelijkheden. Het gaat over werken en het behalen van resultaten, vanuit je eigen kracht. Deelname aan deze leergang vraagt moed en het vermogen tot zelfreflectie.

Vaardigheden

Management 90
Actiematig 95
Resultaatgericht 85
Inspirerend 98